dilluns, 31 de maig de 2010

Dos nous articles sobre el Pla General

Als dos articles que publiquem aquesta setmana es parlava de les irregularitats que al nostre judici invaliden l´Estudi d´Impacte Ambiental del Projecte de Pla General. Comencem parlant de la regulació legal que té aquesta figura, fent esment especial de la normativa europea. Ací podem veure que l´estudi del projecte de Pla General NO ha considerat ninguna altra alternativa, ni tan sols l´alternativa zero que és no fer res, expressament exigida a la normativa aplicable.
Al segon article la qüestió arriba a extrems irrisoris com quan els redactors diuen que dos camps de golf amb les seues macrourbanitzacions que ocuparien 7 milions de metres quadrats suposen una actuació poc extensa i per tant amb poc impacte.

Article 54: "El estudio de alternativas"
http://www.scribd.com/doc/32284328/Articulo-54-Pgou

Article 55: "El papel todo lo aguanta"
http://www.scribd.com/doc/32284531