dissabte, 28 de juny del 2008

L'Associació crítica amb el PGOU

L'Associació de veïns Camí Vell de Peníscola ha lamentat que l'executiu local hagi triat treure a exposició pública el PGOU tot just en època estival, tal com va succeir en la primera exposició pública, iniciada el 2 de juliol de 2005. El pla va ser publicat el passat 21 de juny i romandrà en exposició fins al 21 de juliol, un mes que segons ressalten els veïns és "el mínim legal"."Ens trobem que ara només disposarem d'un mes per fer totes les al·legacions i resulta que durant tot aquest temps no s'ha tret aquest document. No entenem la nul·la publicitat que l'ajuntament ha donat a aquest transcendent assumpte", va explicar el president de l'entitat, Ezequiel Llorach, qui va afirmar que "no entenem perquè s'està amagant tant un document que des de l'ajuntament s'assegura que és tan positiu i beneficiós i on segons diuen hi ha hagut tant consens". Per la seva banda, el vocal, Santiago Castillo, va denunciar que s'han "menyspreat" tots els compromisos i peticions veïnals, i va acusar l'alcalde, Andrés Martínez, de "faltar a la paraula en el cas dels coeficients entre usos hotelers que va prometre equiparar". "Em pregunto si el treball de l'alcalde és per beneficiar al poble de Peníscola o per perjudicar-lo en els seus interessos", va apuntar. Ara, els veïns exigeixen a l'executiu que no vulgui recuperar el temps perdut després de tres anys de debat, perjudicant els interessos dels petits propietaris.
Estudi del PGOU.
L'equip jurídic de l'associació està estudiant actualment el PGOU i pròximament donarà a conèixer els resultats d'aquest estudi. No obstant això, sí que han detectat que "hi ha diversos aspectes que estaven en el document de fa tres anys i continuen estant presents en l'actualitat pel que no és cert que tots els compromisos que es van adquirir estiguin reflectits en el PGOU". Entre aquests aspectes es troben els coeficients d'homogeneïtzació, ja que les zones hoteleres, segons asseguren els propietaris, "es beneficien d'un 71% més d'aprofitament que les zones d'apartaments turístics". Així, davant l'inici del període d'exposició pública l'associació ha preparat una sèrie de reunions informatives tots els divendres a les 21h en la sala d'actes del Centre d'Estudis.
El diari Mediterraneo publica:
L’associació de veïns Camí Vell s’ha mostrat crítica amb el període d’exposició pública per a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Peníscola. Un dels seus representants, Santiago Castillo, explicava que el moment triat per presentar al·legacions –fins al 21 de juliol– “és molt dolent, ja que es tracta d ‘un dels moments de més activitat turística; no sabem com van a poder fer la consulta, informar-se, consultar amb un assessor legal i presentar al·legacions, quan hi ha altres èpoques de l’any en les quals tot això seria més fàcil“.
Des de l’associació, que ara presideix Ezequiel Llorach, es considera que el document ara exposat “no ha complert el compromís d’equiparar els usos turístics i hotelers“, tal com es demanava des de Camí Vell. També han anunciat que haurà al·legacions referides a l’espai de la marjal o els coeficients d’edificació, que consideren que “beneficia de manera descarada al sector hoteler“. Tampoc es mostren d’acord amb el repartiment de càrregues de les futures zones verdes entre tots els sectors a desenvolupar. Castillo opina que el procés de diàleg portat a terme durant un any entre els sectors implicats “no ha servit per a res“, segons els interessos veïnals.

dimecres, 25 de juny del 2008

Reuniones informativas

REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PLAN GENERALLugar: Salón de actos del Centro de Estudios, C/ Marcelino Roca s/n.

Días: 27 de junio y 4, 11 y 18 de julio.

Hora: 21:00 h.La junta directiva está preparando más reuniones con la presencia de letrados y el presidente de la Asociación Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent. Os mantendremos informados.

El nou Pla General d'Ordenació Urbana a informació pública, fins al 21 de juliol.

L'anunci d'informació pública s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5789 de 20 de junio de 2008. Per la qual cosa, el document de Revisió del Plan General de Ordenació Urbana de Peníscola romàn expossat al públic des del 21 de juny fins al 21 de juliol en les següents adreçes de l'Ajuntament de Peníscola :A) Edifici Casa de la Cultura. Negociat d'Urbanisme. C/ Joan Josep Fulladosa, nº 29 2º. De dilluns a divendres de les 9:00 a les 14:00 hores. B) Edifici Ajuntament. Plaça Ajuntament, s/n (Casc Antic). De dilluns a divendres de les 11:00 a las 14:00 hores. C) Tanmateix, l'esmentat document estarà allojat en la present pàgina web de l'Assocació Camí Vell per a la seva consulta.

- Memòria General
Memoria de Informació
Memoria d’Ordenació
Estudi d’impacte ambiental
tomo1
tomo2
tomo3

2 - Directrius

Directrius

3 - Normes Urbanístiques

tomo 1
tomo 2
- Planols del Plà General de Peníscola


4.1 - PLÀNOLS DE INFORMACIÓ
MEDI FÍSIC
Hipsométrico
Geomorfoedafología
Hidrológic
Usos del sòl
Árees ambientals rellevants
Unidats de paisatge
Unidats ambientals homogénees
Capacitat d’ús
MEDI URBÀ
Condicions institucionals. Plà General Vigent: classificació del sòl
Estructura urbana actual
Usos del sòl i l’edificació
Análisis morfotipològic
INFRAESTRUCTURA
Xarxa de abastament
Xarxa de sanejament
Xarxa elèctrica de mitja i alta tensió
4.2 PLANOLS DE ORDENACIÓ
PLANOLS DE ORDENACIÓ ESTRUCTURAL
Classificació del sòl
El model de ordenació. Xarxes primaries, usos globals i bens de domini públic supramunicipal
Ordenació del sòl no urbanitzable
Sòl urbà i urbanitzable
Gestió: arees de repartiment en sòl urbà i urbanitzable
Ordenació pormenoritzada
PLANOLS SECTORIALS
Movilitat
Xarxa d’abastament
Xarxa de sanejament
Xarxa elèctrica, telefonía i gas

ORDENACIÓ PORMENORITZADA
Índex
Planol1 Planol2 Planol3 Planol4 Planol5 Planol6 Planol7 Planol8 Planol9 Planol10 Planol11 Planol12 Planol13 Planol14 Planol15 Planol16 Planol17 Planol18 Planol19 Planol20 Planol21 Planol22 Planol23 Planol24 Planol25 Planol26 Planol27 Planol28 Planol29 Planol30 Planol31 Planol32 Planol33 Planol34 Planol35 Planol36 Planol37 Planol38 Planol39 Planol40
4.3 PLANOLS DEL ESTUDI DE IMPACTE AMBIENTAL
Riscos de inundabilitat i desprendiment
Riescos de erosió actual i potencial
Unitats de vegetació
Unitats edafológiques
Unitas de paisatge
Unitats ambientals homogénees
Capacitat d’ús
Biotopos
Unitats geológique e hidrología
Incendis forestals
Vulnerabilitat de los aqüífers
Afeccions legals ambientals
Usos del sòl
Áreas ambientals rellevants
Actuacions
Proposta d’usos globals i identificació d’impacto
Valoració impacte
Víes pecuaries. Situació actual
Víes pecuaries. Afeccions del PGOU
Víes pecuaries. Proposta alternativa de traçat

5 - Anexo: estudi de paisatge

Estudi de paisatge
Plano del Estudi de paisatge

6 - Annex: Vías pecuaries

Annex
Planol: situació actual
Planol: Afeccions del Plan General
Planol: Proposta alternativa de traçat

7 - Annex: Síntesis del EIA

Document de síntesis

PGOU de Peníscola a información pública

El anuncio de información pública se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5789 de 20 de junio de 2008. Por lo tanto, el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Peñíscola está expuesto al público desde el 21 de junio hasta el 21 de julio en las siguientes dependencias municipales:A) Edificio Casa de la Cultura. Negociado de Urbanismo. C/ Don Juan José Fulladosa, nº 29 2º. De lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 horas. B) Edificio Ayuntamiento. Plaza Ayuntamiento, s/n (Casco Antiguo). De lunes a viernes de las 11:00 a las 14:00 horas. C) Asimismo, el referido documento estará alojado en la presente página web para su consulta. Los servicios técnicos municipales estarán a disposición de los interesados para cualquier consulta respecto al contenido del documento en el siguiente horario:- De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas, en el edificio Ayuntamiento. Cualquier consulta que desee realizarse fuera de dicho horario requerirá cita previa.