diumenge, 24 de maig del 2009

El informe del Parlamento europeo sobre el urbanismo

Coincidiendo con la serie de artículos relacionados con el informe aprobado el pasado 26 de marzo de 2009 en el parlamento europeo que se irán publicando en el semana de "7 dies", con el siguiente enlace se puede consultar directamente el informe en la página del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0192&language=ES&ring=A6-2009-0082

dimarts, 12 de maig del 2009

«El gran saqueig», opinió de RAFAEL ARGULLOL

Com comprendran fàcilment, no tinc el costum de llegir informes del Parlament Europeu ni de cap altre Parlament; no obstant això, a instàncies d'un amic jurista, he llegit un document que els recomano si els agrada la literatura de terror: es tracta de l'informe elaborat per la diputada danesa Marguete Auken sobre "l'impacte de la urbanització extensiva en Espanya en els drets individuals dels ciutadans europeus, el medi ambient i l'aplicació del Dret comunitari". És un text de 30 pàgines que es pot llegir tant com un relat esborronador quant com un petit tractat sobre els pitjors conductes en matèria política i moral.