dimecres, 8 d’octubre del 2008

Més 1500 signatures contra el nou PGOU de Peníscola.

La associació Cami Vell de Peníscola celebrà la assemblea general ordinaria . el president Ezequiel Llorach explica els acords més importants.
Escoltar al president de l'Associació - tall de veu-, a Ser Maestrat

Camí Vell proposa un nou PGOU alternatiu, veure periòdic Mediterráneo