dimarts, 15 de juny del 2010

La CHX rebutja el PAI Alt del Fardatxo

El document ja va ser sol.licitat fa més d´un any per l´Associació a l´Ajuntament de Peníscola, sense resposta fins avui.

En una resposta parlamentària del Govern al diputat d´Iniciativa Joan Herrera hem pogut conèixer finalmente l´informe desfavorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer al PAI Alt del Fardatxo, aprovat provisionalment per l´Ajuntament de Peníscola. L´Ajuntament disposava d´aquest informe desfavorable desde principis de l´any 2009. L´Associació ha sol.licitat el citat informe per escrit a l´Ajuntament i aquest encara no ha contestat les nostres peticions. Però al mes de juny, a conseqüència de la reunió mantinguda entre memebres de l´Associació amb la diputada Sra. Mònica Oltra es va plantejar una bateria de preguntes a les diferents administracions, que van donant els seus fruits. L´Associació agraeix el treball efectuat per Iniciativa i denuncia de nou públicament la sistemàtica ocultació de documentació de tipus urbanístic que practica l´equip de govern de l´Ajuntament de Peníscola.
Las Provincias:
Veure l´informe complet: