dimecres, 20 de gener de 2010

Peñíscola no corrige proyectos urbanísticos pese al informe desfavorable de la CHJ

Entre el listado de actuaciones urbanísticas que han recibido informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Castellón encontramos dos actuaciones en Peñíscola, concretamente la del P.R.I. Peñíscola Park y el P.A.I. Alto del Fardatxo. Lo curioso de la cuestión es que el Ayuntamiento de Peñíscola no ha subsanado las deficiencias que originaron en informe desfavorable del organismo encargado de velar por el suministro de agua. Esta lista ha sido hecho pública a raíz de una respuesta escrita del Gobierno central al diputado de Iniciativa, Joan Herrera.

Descargar la respuesta en: http://www.scribd.com/doc/25502440

Vistas de la zona afectada por el P.A.I. Alto del Fardatxo


Nota de prensa d´Iniciativa:

"70 projectes urbanístic informats negativament per la CHX a Castelló en els darrers 4 anys, no han estat corregits pels ajuntaments.


Rècord per Borriol, Vall d’Alba i Castelló


Els ecosocialistes afirmen que aquestes dades demostren que moltes corporacions han actuat de manera descontrolada durant l’eclosió del boom urbanístic. El diputat d’Iniciativa al Congrés, Joan Herrera va pregunta al Govern Central que explicara “¿Cuáles han sido los proyectos urbanísticos (modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, Programas de Actuación Integrada, etc.) que han recibido informe contrario de la Confederación Hidrográfica de Júcar durante les últimos cuatro años en la demarcación provincial de Castelló (ya sea por falta de recursos hídricos, por afección a cuencas, o cualquier otro motivo? )çEn la resposta donada ara pel Govern Central, es fa un repàs d’un total de 70 projecte , especificant que “ donat que el caràcter desfavorable d’un informe correspon al moment en el qual aquest s’emet d’acord amb la documentació obrant en l’expedient i que amb posterioritat aquest caracter pot variar en funció de que siguen corregides les deficiències o corregida la documentació.”.


Per eixe motiu, el Govern Central aporta una taula dels informes desfavorables i que amb posterioritat no haja hagut una aportació de documentació complementària que subsanne els motius que van conferir eixe caràcter a l’informe”. Des de les comarques de Castelló, el portaveu d’Iniciativa, Carles Mulet ha afirmat que “ aquestes elevades dades, cal recordar que només són això, els informes negatius no recurrits pels ajuntaments, i demostren com durant els quatres darrers anys “ l’administració que més cura havia de tindre del territori, que és l’ajuntament, s’ha dedicat a practicar el “tot val”, intentant aprovar projectes urbanístics que sabien que eren inviables, entre altres coses, per no respectar les regles bàsiques en matèria hídrica”. Segons Mulet “ la falta de resposta, de recurs, de queixa a la CHX per part dels ajuntaments en 70 casos, deixa igualment clar que deixa a les corporacions sense resposta, perquè saben han actuat de manera incorrecta”. Aquest curiós rànquing, que afecta a moltíssims pobles de les comarques de Castelló, està encapçalat per Borriol, amb 5 projecte informats contràriament no respostos per l’ajuntament , en segon lloc, amb 4 projectes cada u amb informe negatiu, empaten l’ajuntament de Castelló de la Plana i Vall d’Alba."


Noticia en Radio Castellón (Cadena SER): http://www.radiocastellon.com/index.php?noticia=6431