dimarts, 16 de juny de 2009

Mònica Oltra s'interessa pel nou Pla General d'Ordenació Urbana que s'està tramitant a Peníscola

La diputada autonòmica i portaveu d'Iniciativa, Mònica Oltra , ha formulat diverses qüestions relatives a l'urbanisme massiu del territori, i algunes relatives al nou PGOU que des de fa anys s'està tramitant al nostre terme municipal i que ha de substituir a l'actual, vigent de 1977. En concret ha formulat pregunta amb resposta escrita relativa al parer del Conseller de Territori, Aigua, Urbanisme i Vivenda, sobre si la proposta de creiement prevista al nou Pla General d'Ordenació Urbana de Peníscola la considera sostenible, per quina legislació s'ha de tramitar el nou Pla General, o les mesures que pensa adoptar la Generalitat Valenciana per tal de defensar l'abús cap als propietaris del sòl, entre moltes altres.

Veure les preguntes de la diputada relatives al nou PGOU de Peníscola