dimecres, 17 de juny de 2009

Oltra du la proposta de nou PGOU de Peníscola a les Corts, i demana racionalitat i sensatesa en el planejament

Per als ecosocialistes, la Conselleria de Territori ha d’instar a l’ajuntament a un nou model respectuós amb l’entorn, amb els veïns i que tinga en compte la conjuntura urbanística actual.

La Síndica de Compromís i portaveu d’Iniciativa, Mònica Oltra, ha presentat una extensa bateria de preguntes a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda,, respecte al polèmic PGOU de Peníscola que està tramitant-se des de fa anys.

Les inquietuds dels veïns afectats per aquest planejament, replegades en la reunió mantesa entre Oltra i els representats de l’Associació Camí vell de Peníscola, ha estat trasllades en una primera entrega d’iniciatives parlamentàries . Segons Oltra “ les irregularitats d’aquest PGOU proposat pel PP ens avancen que caldrà presentar moltíssimes peticions a les Corts”.

Oltra recorda que tot i que el sector de la construcció passa una temporada de crisi, existeixen milers de vivendes per vendre, i no sembla que la situació vaja a millorar en un termini curt o mitjà, existeixen en molts pobles del nostre territori PAIs, projectes d’urbanitzacions, o nous PGOUs en tramitació que suposen una multiplicació considerable de les vivendes a fer en cada municipi, de la destinació de milions de metres quadrats com a sol urbà.

En el cas d’aprovar-se molt d’aquests PAIS i PGOU ara encara en tramitació, molt de sòl que fins ara rústic, passarà a ser urbà, i per tant, tot i que serà difícil que aquest s’urbanitze per la conjuntura actual , i per tant, generar lucre als propietaris, aquests hauran de pagar com urbà un sòl d’ús agrícola, amb el greuge que això suposada.

Oltra ha demanat a la Conselleria mesures per salvaguardar els interessos dels propietaris del sòl, tant en aquest cas de Peníscola com en la resta de PAIS i PGOU del territori valencià.

La portaveu d’Iniciativa, ha demanat a la Conselleria igualment que comptabilitze quin és el total de vivendes que es pensa construir a la nostra comunitat autònoma, d’acord amb els PAIs i propostes de nou PGOUs ara en tramitació, i saber per a quants nous habitants es pensa fer vivenda a la nostra comunitat autònoma d’acord a aquesta planificació. Des d’Iniciativa es remarca la necessitat de demanar un pacte entre administracions per racionalitzar aquest situació.

Els ecosocialistes, igualment, han demanat a la Conselleria que exposen l’estat exacte de tramitació del nou PGOU de Peníscola, i que es facen públiques les observacions ha fet la Conselleria al respecte, i si creu que l’increment poblacional proposat és sostenible i acceptable.

En casos concrets, Oltra ha incidit en fets com que El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat el Pla de Reforma Interior delimitat pels carrers N-26, N-17, N-36 i avinguda de Papa Lluna de Peníscola. En concret, la sentència, dictada el 2 de setembre de 2008, afecta a uns terrenys de 43.000 m² situats darrere dels edificis Picasso i Argenta, que tenien la consideració d'urbans. El TSJCV declara que la zona està afectada pel Patricova, en les seues determinacions de drenatge al mar del Barranc de Moles i de Mongells, i "és inundable". En aquest sentit, la fallada judicial indica que "des del Consistori de Peníscola no s'ha adoptat cap de les mesures previstes, doncs ni s'ha realitzat l'estudi de inundabilitat, ni les corresponents actuacions de drenatge, ni consta que s'haja efectuat estudi algun de la incidència de risc d'inundació en la zona i la conseqüent adequació del planejament". Així, en el dictamen judicial es declaren "els citats actes contraris a dret, anul·lant-los i deixant-los sense efecte". Segons Oltra, no ha quedat clar quines mesures ha adoptar la Conselleria després d’açó, ni si s’ha emprés cap acció contra l’ajuntament de Peníscola per aquest fet, tenint en compte que des de l’ajuntament, al ratificar aquest document sense tenir en compte la inundabilitat, , van posar en perill la vida i els béns de tercers que hagueren pogut adquirir els seus immobles en aquesta zona.

Segons Iniciativa, tampoc té justificació que el nou PGOU es tramite baix una legislació caducada com la LRAU.

Altres punts, segons Iniciativa, són que els abusos que es genera sobre els veïns amb la reclassificació d’amples zones del terme municipal de Peníscola, d’acord amb l’actual proposta de PGOU, farà passar l’actual sòl no urbanitzable a urbà. Implicant un elevant increment de l’Impost de Béns Immobles, sense que puga garantir-se de cap manera l’execució del planejament, o que en l’actualitat, existeixen en Peníscola diverses finques qualificades com a urbanes des de 1977, que paguen l’IBI com a urbana, malgrat estar en una zona humida, que per tant, no podrà ser edificada mai.